Đào tạo GWO

Tại Skylar Safety, chúng tôi tin rằng an toàn tại nơi làm việc phải là ưu tiên hàng đầu đối với bất kỳ hoạt động kinh doanh hoặc thương mại nào. Do đó, chúng tôi cung cấp Chương trình Huấn luyện An toàn Cơ bản (BST) và Huấn luyện An toàn Cơ bản - Bồi dưỡng (BSTR) hiệu quả, phù hợp cho các chuyên gia làm việc trong ngành công nghiệp gió. BST và BSTR chúng tôi cung cấp bao gồm các mô-đun sau:

Module Sơ cấp cứu (FA)
Module Xử lý thủ công (MH)
Module Nhận thức về cháy nổ (FAW)
Module Làm việc trên cao (WAH)

Đào tạo GWO có sẵn tại các cơ sở đào tạo được thiết kế theo mục đích của chúng tôi tại Vũng Tàu, Việt Nam

hoặc tại địa điểm bạn đã chọn.

Phản hồi của người tham gia 9.2 / 10 (cập nhật hàng tháng)