Skylar-Safety-Training-Melbourne Skylar Safety được sinh ra từ đam mê mang lại chất lượng đào tạo tốt nhất và đảm bảo một hành tinh bền vững cho thế hệ tương lai. Chúng tôi hiểu rằng khách hàng muốn một nhà cung cấp có thể cung cấp - không chỉ theo tiêu chuẩn cao nhất mà còn phù hợp để đáp ứng nhu cầu cá nhân của họ. View all Home-bg2 Skylar Safety được sinh ra từ đam mê mang lại chất lượng đào tạo tốt nhất và đảm bảo một hành tinh bền vững cho thế hệ tương lai. Chúng tôi hiểu rằng khách hàng muốn một nhà cung cấp có thể cung cấp - không chỉ theo tiêu chuẩn cao nhất mà còn phù hợp để đáp ứng nhu cầu cá nhân của họ. View all Skylar Safety được sinh ra từ đam mê mang lại chất lượng đào tạo tốt nhất và đảm bảo một hành tinh bền vững cho thế hệ tương lai. Chúng tôi hiểu rằng khách hàng muốn một nhà cung cấp có thể cung cấp - không chỉ theo tiêu chuẩn cao nhất mà còn phù hợp để đáp ứng nhu cầu cá nhân của họ. View all

TIN MỚI NHẤT

  • Skylar in Newcastle

    Skylar is pleased to announce that we will be opening a new training centre in Newcastle, NSW. The training centre will predominantly be utilised as…
  • Skylar Safety in Port Augusta

    It’s no accident that our new GWO training facility is within close proximity to many South Australian wind farms. We value our clients’ time and…
  • Skylar Blade Repair Course

    We are pleased to announce that we are currently working on adding a GWO Blade Repair into our scope. We hope to have everything ready…

Consult the Safety Specialist in Workplace Safety Training.

Our safety training courses are nationally accredited and we provide tailored, industry specific, specialist safety services to best prepare our clients to successfully manage safety and risk in the workplace.

ĐỐI TÁC

Đối tác của chúng tôi là các công ty đến từ nhiều quốc gia và ngành nghề khác nhau, họ là một phần không thể thiếu đối với sự thành công của chúng tôi trong việc đào tạo an toàn tại nơi làm việc.
Công việc của chúng tôi phụ thuộc vào sự hỗ trợ của các quan hệ đối tác lâu dài.